0 items in je winkelmandje
 • Subtotaal € 0
 • Verzendkosten € 0
 • Totaal (Incl. BTW) € 0
Checkout Wijzig winkelmandje  
0 items in je winkelmandje
 • Subtotaal € 0
 • Verzendkosten € 0
 • Totaal (Incl. BTW) € 0
Checkout Wijzig winkelmandje  

Periode- & transportvoorwaarden + algemene huurvoorwaarden

Huurperiode (niet voor bestelwagens)

De huurperiodes zijn als volgt opgebouwd:

 • Een ééndagsverhuring (= standaardhuur) is levering (operationeel) voor de aanvang van het event & het ophaal tijdstip is afhankelijk van de periode in het jaar (wordt automatisch meegegeven bij een reservatie aanvraag). Dit is steeds een vanaf tijdstip & kan mogelijks een stuk later zijn. 
 • Een weekendverhuur (2-daagse verhuur) wordt de levering in de loop van de voormiddag (of voor aanvang van het event) van dag 1 uitgevoerd en op dag 2 vanaf 17u-18u terug opgehaald.
 • Een schoolweekdagverhuur wordt de levering in de loop van de voormiddag (of voor aanvang van het event) geleverd en vanaf 18u terug opgehaald. Niet van toepassing buitenspeeldag (17 april 2024) & op vakantiedagen.
 • Een woensdagnamiddag huur is een verhuur waar de effectieve gebruikstijd 4 uur is op een woensdagnamiddag. Niet van toepassing op buitenspeeldag (17 april 2024) & op vakantiedagen.
 • De leveringsuren en ophaaluren kunnen in samenspraak met de huurder besproken worden op basis van alle doorgekregen informatie bij de aanvraag van de verhuur of voorafgaand het opmaken van de planning (+ 14 dagen voor de effectieve huur). Later verkregen informatie proberen we nog rekening mee te houden, maar is afhankelijk van de reeds opgemaakte planning.
  -
  Omtrent de leveringen, die steeds in functie van de planning bij voorkeur in de voormiddag geleverd worden, kunnen we de leveringsuren pas doorgeven wanneer onze planning opgemaakt is en ontvangt u ten laatste de dinsdag voorafgaand de huur. Op voorhand een exact leveringstijdstip vastleggen is praktisch niet mogelijk, maar houden er wel zoveel mogelijk rekening mee en lukt wel vrij vaak. Door sommige praktische zaken kan dit soms nadien nog wijzigen, waarbij we jullie op de hoogte brengen. We respecteren graag de uren, in de mate van het mogelijke, bij alle leveringen zodat alles operationeel is tegen de aanvang van het feest / event wanneer deze operationeel moet zijn. Om de levering te kunnen doen is het enige wat er moet zijn is dat de verlengkabel aanwezig is, MET STROOM en iemand die ter plaatse is om aan te duiden waar deze moet komen te staan, alsook indien noodzakelijk een handje te helpen. Eénmaal de plaats is aangeduid en/of de attractie staat, zijn we niet meer in staat om deze te verplaatsen. Het is belangrijk dat dit op voorhand als huurder bekeken is om de leveringen vlot te laten verlopen. Indien we de leveringstijdstippen toch niet zoals doorgegeven kunnen respecteren, kan hier geen schade vergoeding en/of compensatie voor gevraagd worden. We proberen dus steeds zo vroeg mogelijk (ifv de planning) en voorafgaand de start van de activiteit te leveren.
  -
  Omtrent ophalingen proberen in de mate van het mogelijke avondfeesten naar het einde van de planning te plaatsen. We kunnen wel geen garanties geven omtrent tijdstippen NA het vanaf ophaaltijdstip. Indien het vanaf afhaaltijdstip niet voldoende is, is de mogelijkheid om voor het 2-daagse voordeeltarief te kiezen.
  Let op: een attractie wordt NOOIT platgelegd (ifv waterinsijpeling) tijdens de huurperiode, ook niet bij meerdaagse huur.

Transport

Bij de verhuring vanaf 125 euro btw incl. binnen de enkele afstand van 20 kilometer, is de levering GRATIS. Indien de huurprijs lager is, is dit steeds op afhaal basis indien mogelijk. Indien toch levering met een lager huurbedrag, dan wordt het huurbedrag opgetrokken tot 125 Euro incl. & worden de transportkosten doorgerekend.

Tarief buiten een enkele afstand (via de snelste baan) van 20 kilometer wordt een bedrag aangerekend van 0,50* excl. btw per gereden kilometer, gerekend vanuit Joxx. Afhankelijk van het pakket kan hier een korting op gegeven worden. Vraag gerust een offerteprijs aan.
*: 0,85 excl btw bij levering van curling of schaatspiste.

Uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn terug te vinden op de huurovereenkomst.

Huurperiode bestelwagens

De huurperiodes zijn als volgt opgebouwd:

 • Een ééndagsverhuring is 's morgen vanaf 8u00 ophalen en tegen ten laatste 18u00 terug
 • Een weekverhuur is 's morgens op dag 1 vanaf 8u00 ophalen en ten laatste op dag 7 tegen 18u00 terug
 • Afwijkende uren kunnen besproken worden ifv beschikbaarheid, sowieso wanneer de verhuur loopt over 2 verschillende kalenderdagen (ifv bijvoorbeeld later terugbrengen), wordt de extra dag aangerekend
 • Onbeperkt aantal kilometers: Indien u kiest voor onbeperkt aantal kilometers dan is de effectieve huurperiode tussen 8u00 en 18u00. Indien deze vroeger opgehaald of later teruggebracht wordt, dan wordt respectievelijk de dag ervoor en/of de dag erna in rekening gebracht
 • Afwijkende periodes kunnen aangevraagd worden
 • Een kortere huurperiode dan de effectieve reservatie wordt niet in mindering gebracht

! De gehuurde bestelwagen is steeds de aangegeven bestelwagen of een groter type ifv de beschikbaarheid.

Extra

De beschikbaarheid wijzigt dagdagelijks en elke communicatie is nooit een vastlegging van een optie. Aanvragen worden chronologisch verwerkt & er is dus steeds een mogelijkheid dat kort voordien een aanvraag geweest is, maar nog moet verwerkt worden en dus het gehuurde materiaal, toch niet meer beschikbaar is. Er is dus pas een definitieve reservatie bij een ondertekende huurovereenkomst.

A L G E M E N E   H U U R V O O R W A A R D E N + VOORWAARDEN BIJ HUREN VAN EEN BESTELWAGEN

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuring van materiaal waartoe Joxx zich bij overeenkomst verbonden heeft. 

2 Er is sprake van een huurovereenkomst als Joxx een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Deze zal leiden tot uitvoering van de overeenkomst wanneer Joxx de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen heeft en na volstorting van de waarborgsom, binnen de 8 d. na ontvangst van de huurovereenkomst. 

3 De attracties worden geplaatst en aangesloten door Joxx. Alles wordt ter plaatse getest in het bijzijn van de huurder (of diens afgevaardigde). Die kan zo vaststellen dat alles werkend en in goede staat wordt aangeboden. Indien een mankement wordt vastgesteld, wordt dit onmiddellijk gemeld en schriftelijk bevestigd. Nadien zijn geen klachten meer mogelijk tav. Joxx. 

4 De waarborgsom bedraagt 50 EUR per attractie, verhuurd tijdens weekends/vakantiedagen. Indien aan de huurovereenkomst en de borgsom op de afgesproken datum niet voldaan is (tenzij anders afgesproken dat er geen waarborg moet betaald worden zoals bij Steden en Gemeentes), kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en het verhuurde materiaal verder verhuren. De waarborg mag niet worden gezien als voorschot. Wanneer de goederen volledig en in goede staat worden terugbezorgd en het huurbedrag werd vereffend, wordt de waarborg terugbetaald. Indien er schade vastegesteld wordt aan het gehuurde materiaal, wordt de waarborg ingehouden. En wordt nadien bekeken naar de effectieve kostprijs om het gehuurde materiaal terug in zijn originele staat te krijgen.

5 De huurder mag het gehuurde materiaal slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en moet het na afloop van de huurtermijn teruggeven in de goede staat waarin hij het materiaal heeft ontvangen. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Joxx. 

6 De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor alle schade als gevolg van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode. Ook voor schade aan grasvelden en andere ondergronden, aan elektrische installaties of waar dan ook. In geval van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van gehuurde materialen moet de huurder of zijn verzekering aan Joxx de kosten van herstel of vervanging van deze materialen door nieuwe materialen vergoeden. 

7 Bij gebeurlijke ongevallen is/zijn de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van het materiaal kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. De verzekering van het gehuurde materiaal is steeds ten laste van de huurder wiens verzekering elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. 

8 We vragen een contante betaling bij levering. Geen betaling = geen plaatsing. Ook facturen dienen contant betaald te worden (met uitzondering van steden en gemeenten of indien schriftelijk besproken met de klant). Indien een factuur binnen de 8 d niet wordt geprotesteerd, wordt deze verondersteld aanvaard te zijn. In geval van laattijdige betaling geldt een mndl. intrest van 1 %. 

9 Minstens één persoon dient aanwezig te zijn bij de levering en afhaling om de goede ontvangst/teruggave te bevestigen en indien nodig een handje te helpen bij de levering en ophaling.

10 ANNULATIE: Kan omwille van slecht weer. Mocht het toch zo zijn, dat men echt wel zeer slecht weer uitgeeft, dan kunt u kosteloos de attractie annuleren onder volgende waarde. De kosteloze reservatie geldt niet bij een buitje of als het weerbericht spreekt van ‘kans op neerslag’ of een minimale percentage of 1 of 2 druppels aangeduid op Meteovista.be. In samenspraak met de klant wordt de week ervoor beslist of de reservatie al dan niet kan doorgaan & ten laatste 3 dagen voor de reservatie! We baseren ons op de weervoorspellingen van het KMI, Meteovista.be.
Indien de annulatie tussen de 24 & 48 uur voor de huurdatum is, dan wordt de waarborg ingehouden en wordt 50% van het huurbedrag aangerekend. Bij een annulatie minder dan 24u voor de huurdatum, wordt de waarborg ingehouden en 75% van het totaal bedrag aangerekend. Wanneer wij ter plaatse zijn, wordt de waarborg ingehouden en 90% van de huur aangerekend.
Indien u annuleert omwille van een andere reden en dit nog ten laatste 48 uur voor de huurdatum annuleert, dan houden we de waarborg in & 50% van het huurbedrag, binnen de 48 uur houden we de waarborg in en wordt 90% van het huurbedrag aangerekend, Binnen de 24 uur voor huurdatum is dit 100% van het huurbedrag.

11. De kosten van ONDERHOUD van bestelwagens (bij huren van een bestelwagen) zijn inbegrepen in de huurprijs en komen ten laste van de verhuurder.
De huurder is aansprakelijk voor HERSTELLINGEN aan het gehuurde voertuig wanneer de schade aan het voertuig is ontstaan door zijn toedoen ingevolge verkeerd gebruik van het voertuig, al dan niet met opzet en/of zware fout.
Als de huurder zelf herstellingen, onderhoud of andere kosten laat uitvoeren zonder toelating van de verhuurder, zullen deze kosten ten laste van de huurder zijn alsook alle gebeurlijke schade die deze handelingen met zich meebrengen.
De huurder moet regelmatig het water en oliepeil nazien en om de 10000 km contact opnemen met de verhuurder teneinde deze toe te laten het normaal onderhoud uit te voeren . De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig welke voortspruit uit het niet tijdig verwittigen van de verhuurder waardoor het onderhoud niet is kunnen plaatsgrijpen. Bij defect en/of foutmelding dient de huurder de verhuurder onmiddellijk te contacteren op gevaar af, de schade aan het voertuig, door verder gebruik, zelf te zullen moeten betalen.
Alle kosten aan de banden bv rijden op borduur, klapband, lekke band door om het even welke reden etc zijn volledig ten laste van de huurder. Een depannage, of verzoekt de huurder dit aan de verhuurder, dan zijn ook deze kosten lastens de huurder.

12 Opvolging bestelwagens: We kunnen op elk moment onze wagens volgen via GPS-lokalisatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt indien noodzakelijk ifv misbruik.

S P E C I F I E K E      V O O R W A A R D E N  V E R H U U R

1 Om de in de overeenkomst aangewezen attracties te kunnen gebruiken, dient de huurder over het volgende te beschikken:Een egale ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas ...), puin, afval en dierenuitwerpselen waarop de attractie volledig vrij kan staan. De plaatsing wordt vermeden op steenslag, aarde, zand en/of oneffen terrein (zoniet draagt de huurder de volle verantwoordelijkheid voor schade); Zonder tegenbericht is de ondergrond voor de plaatsing van de opblaasstructuur gras. Plaatsing op strand doen we niet gezien we prioriteit geven aan propere en nette attractie en éénmaal deze op strand gezet wordt blijft er zand, zelfs na intens uit te kuisen aanwezig.
• Rondom elke attractie moet er een zone zijn zonder obstakels met een min. van 1,8 m. 
• De attracties moeten ten allen tijde verankerd kunnen worden met piketten, bij plaatsing op gras is dit geen probleem. Indien plaatsing, niet met piketten kan verankerd worden op harde ondergrond, biedt de huurder de verhuurder de mogelijkheid om te verankeren naar onverplaatsbare punten of voorziet de huurder voldoende tegengewichten.
Indien harde ondergrond, dan voorziet de klant zelf verankeringspunten (voorbeeld: paaltjes rioolput, boom, geladen pallet, auto('s)...) waar we via linten van Joxx het springkasteel kunnen aan bevestigen. Zo staat het springkasteel veilig en kan het niet wegwaaien bij (hevige) wind. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze beschikbaar te hebben en de veiligheid steeds tijdens de huur nauwgelet in de gaten te houden!
• De attracties mogen, ondanks alle verankeringen, nooit gebruikt worden bij een windkracht 5 of hoger.
• Er mag niemand de attracties betreden bij inflatie en deflatie.
• De ritsen dienen enkel gebruikt te worden voor het laten leeglopen van de opblaasstructuur.
• Elektriciteit van 220 Volt (1100 W) en voorzien van aarding, te leveren tot de achterkant van de attracties.
• De bedieningskast van de mechanische attracties (indien buiten geplaatst) wordt steeds onder een afdak geplaatst. Bij hevige regenval wordt de activiteit stopgezet en een zeil over de stier zelf gelegd.
• Stroomkabeltoevoer voor de mechanische attracties is steeds minstens 3 x 2,5!

2 De attracties mogen na opstelling niet meer verplaatst worden.
3 De huurder voorziet ten allen tijde in toezicht per attractie. De toezichthouder moet min. 18 jaar zijn en dient steeds aanwezig te zijn.
4 Alle gebruikers moeten zich ontdoen van schoeisel en bril, evenals scherpe en gevaarlijke voorwerpen (sleutels …).
5 Consumptie van drank, voedsel en kauwgom zijn verboden! Schmink dient te worden vermeden.
6 Het is ten strengste verboden om over de wanden te hangen of erover te klimmen.
7 Salto's en ruw spel moeten verboden worden.
8 Toezichthouders en/of begeleidend personeel moeten de luchttoevoer permanent controleren.

9 BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN BLIJVEN DE ATTRACTIES IN OPGEBLAZEN TOESTAND. Indien aflaten noodzakelijk is (storm of hevige rukwinden) neemt huurder volgende maatregelen in acht om kasteel tijdelijk af te laten:water even laten aflopen;
• Aflaten, muren naar binnen duwen;
• In 2 vouwen;
• Het stopcontact afschermen met een emmer of plasticzak;
• Zeker nooit de motor afdekken terwijl deze werkt (anders kan deze verbranden). Hij is waterbestendig;
• De toevoerbuis tot de motor moet gestrekt liggen om verbranding te voorkomen.
• Als de storm is gaan liggen, de motor onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.

10 Indien een opblaasstructuur afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen, sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de waarborgsom van de huurder onherroepelijk wordt ingehouden en waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor grotere herstellingskosten.
11 Joxx beperkt het gewicht van de gebruiker van mechanische attracties tot 90 kg. Het toestel is getest op gebruikers tot 100 kg, het onderstel is gebouwd om deze tolerantie aan te kunnen, maar er wordt hierin een marge genomen.
12 Voor mechanische attracties geldt MAXIMUM 1 GEBRUIKER per beurt! Minimum leeftijd van de gebruiker: 12 jaar. Max. lengte van de gebruiker: 1,85 m.
13 De huurder ziet erop toe dat de attracties ALTIJD ONDER TOEZICHT worden gebruikt!
14 Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken om de attracties te kunnen gebruiken zoals hierboven wordt aangeduid, tekent hij voor akkoord met kennisname van de voorschriften voor een veilig gebruik en aanvaardt hij alle hogervermelde huurvoorwaarden.